Hermetiseerimine

Vuukide hermetiseerimine on oluline, et hoida ära põrandaaluste pindade ja konstruktsioonide niiskumine ning pindade hallitamine.

Kasutame vuukide hermetiseerimiseks Kiilto hvaliteetseid materjale. Omame pikaaegset kogemust vuukide hermetiseerimisel ja oskame soovitada ning kasutusele võtta vuukide hermetiseerimiseks parimad meetodid.

Välisfassaadi hermetiseerimine

Välisfassaadi vuukide hermetiseerimine kaitseb seinakonstruktsioone ilmastiku mõjude eest. Peamised fassaadide kahjustajad on sademed, UV-kiirgus, õhutemperatuuri kõikumine ja ka erinevad mehhaanilised mõjurid. Kasutame fassaadide hermetiseerimisel kvaliteetseid Kiilto materjale.

Hermetiseerime:

1. Betoonfassaade

2. Klaasfassaade

3. Fassaadide avatäiteid, aknaid ja uksi, rõdukonstruktsioone

4. Fasaadide liitekohti

Meie töö tulemusel:

1. peab fassaad vett ja ei niisku

2. kaovad mehhaaniliste mõjude tõttu tekkinud praod fassaadides, fassaad muutub taas esteetiliseks

3. fassaad on vastupidav ilmastiku- ja mehhaanilistele mõjudele

 Küsi nõu! Eri perioodil ehitatud objektidel on vuugid ehitamisest/remoneerimisest möödunud aja ning kasutatud materjali tõttu väga erinevas seisus. Kogemustele toetudes oskame teid aidata ja soovitada sobivaim aeg ja tööde järjekord maja fassaadi korrastamiseks ning valida selleks kvaliteetseimad materjalid.